2017

Tidligere

Tid og sted: 27. nov. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger innleder om temaet "Regjeringens forslag til innskrenking av innsynsrett for allmennheten og Sivilombudsmannen". 

Tid og sted: 20. nov. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg innleder om rettslig adgang til å nekte bruk av mobiltelefon i offentlige institusjoner og for offentlig ansatte.

Tid og sted: 23. okt. 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Ivar Alvik innleder om boken han og Henrik Bjørnebye holder på å skrive om konsesjonsrett.

Tid og sted: 5. juni 2018 09:0010:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Andreas Dalaker innleder om sin masteroppgave. Oppgavens tema er rommet for kommunalt selvstyre i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.

 

Tid og sted: 5. des. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Erling Selvig innleder over temaet «Utviklingslinjer i bank- og finansretten.»

Tid og sted: 28. nov. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Arvid Aage Skaar innleder om temaet "Skatteforvaltningsrett - "den ukjente" forvaltningsretten".

Tid og sted: 7. nov. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Sverre Flaatten innleder om temaet "Transocean blues: en handlingsteoretisk refleksjon over rettslig kontroll av kapital".

Tid og sted: 31. okt. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Nikolai K. Winge innleder om temaet "Når departementet tolker loven feil. Om konsekvensene av 7000 ugyldige tillatelser i strandsonen".

Tid og sted: 13. juni 2017 09:0010:30, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Halvard Haukeland Fredriksen og Christoffer C. Eriksen innleder om temaet "EØS-rettslige rammer for utforming av ny forvaltningslov".

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Caroline Bang Stordrange innleder om temaet "Offentligrettslig regulering av informasjon til markedet - bidrar utsteders løpende informasjonsplikt til effisiente priser?"

Tid og sted: 9. mai 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Margrethe Buskerud Christoffersen innleder om temaet «Hva er et aksjeselskap? Mellom lovkrav og avtalefrihet i aksjeselskapsretten».

Tid og sted: 2. mai 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Live Karbø Onstad innleder om temaet "Offentlig samarbeid med ideelle aktører - forvaltningsrettslige og EØS-rettslige perspektiver".

Tid og sted: 18. apr. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Morten Kinander innleder om temaet "Hobbes, Weber og den moderne forvaltningsretten".

Tid og sted: 28. mars 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Trude Myklebust innleder om temaet "Børsens rolle i markeder med høyfrekvenshandlere".

Tid og sted: 28. feb. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Astrid Iversen innleder om temaet "Restrukturering av statlig gjeld og staten som økonomisk aktør".

Tid og sted: 7. feb. 2017 09:0010:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Knut Bergo innleder om temaet "Moderne statskapitalisme - perspektiver for diskusjon".