RØF lunsjseminar: El-sparkesykkeldommen (HR-2021-2510-A)

Forskergruppen for Rett, økonomi og forvaltning (RØF) inviterer til lunsjseminar om el-sparkesykkeldommen (HR-2021-2510-A)

Spørsmålet i saken var om Trondheim kommune i kraft av eiendomsretten til kommunal grunn kunne nekte et el-sparkesykkelselskap å utplassere og drive næringsmessig utleie av el-sparkesykler eller om en slik regulering krevde hjemmel i lov. Dommen er det første tilfellet der Høyesterett gjør bruk av grunnloven § 113 («legalitetsprinsippet») til å innfortolke et materielt krav om lov for normeringer som private kan fastsette alene i kraft av eiendomsretten. Dommen kan synes å bryte med innarbeidede oppfatninger både om det offentliges eiendomsrett og legalitetsprinsippets innhold og betydning.

I lunsjseminaret vil professor Eivind Smith, førsteamanuensis Sigrid Stokstad og professor Ivar Alvik kommentere dommen fra forskjellige sider. Seminaret avsluttes med spørsmål og kommentarer fra deltakerne.

Vi håper at arrangementet kan gjennomføres som et «hybrid»-seminar med mulighet for deltakelse enten i Castbergs bibliotek eller på Zoom. Eksterne er velkomne til å delta. Meld deg på her.

 

Publisert 21. jan. 2022 10:45 - Sist endret 21. jan. 2022 10:45