Aktuelt - Side 4

Published Aug. 26, 2016 2:48 PM

The SMART project congratulates Beate Sjåfjell on her appointment as Adjunct Professor at the Norwegian University of Science and Technology.

Published July 19, 2016 2:51 PM

Reflecting on recent developments and reimagining corporate governance is at the forefront of the Corporate Roundtable Series, organised by Frank Bold. This series of roundtables at major business centres around the world, including London, New York, Zurich, Breukelen, Paris, and soon Oslo, will conclude in a high-level Conference in Brussels on September 28, where Beate Sjåfjell is an invited speaker. 

 

Publisert 8. apr. 2016 12:03

Panama Papers-lekkasjen gjør forskergruppens arbeid mer relevant enn noensinne

Publisert 27. mars 2015 10:26

Artikkelen "EEA Exemption from Norwegian CFC rules", skrevet av Blazej Kuzniacki og publisert i "Skatterett" 2014, Nr. 3, er nominert til prisen "Årets tidsskriftartikkel" av Universitetsforlaget.

Published Feb. 23, 2015 12:07 PM

We invite abstract submissions for the conference Stimulating Business in a Europe in Crisis - Evolving Trends and the Case of Greece, at the Jean Monnet Chair of European Constitutional Law and Culture, Aristotle University of Thessaloniki, on 2 June 2015.

Publisert 23. apr. 2013 14:37

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet? Mediedebatten våren 2013 har vist at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

Se alle innlegg i debatten her.