Debatten om "Eierskapsmyten"

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet? Mediedebatten våren 2013 har vist at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

Se alle innlegg i debatten her.

Debatten om eierskapsmyten - alle innlegg:

Emneord: Selskapsrett
Publisert 23. apr. 2013 14:37 - Sist endret 30. okt. 2015 10:43