Høringsuttalelse NOU 2016:11

Innspill til ny regnskapslov fra Sjåfjell, Mähönen og Rudshagen.

Høringssvar: Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016:11

Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv

Publisert 6. mars 2017 16:22 - Sist endret 7. mars 2017 10:08