Arrangementer

Vi har faglunsj de fleste torsdager, hvor vi diskuterer relevante temaer i en uformell og hyggelig atmosfære. Temaene vil være alt fra tradisjonelle selskapsrettsrelevante temaer til temaer med et videre perspektiv. Innledning til diskusjon kan være prosjektpresentasjon fra medlemmer i vår forskergruppe eller andre inviterte, fremleggelse av artikkelutkast eller innledning om en spennende dom, et nytt lovforslag – eller et klassisk rettsspørsmål som vi finner grunn til å ta opp igjen. Vi tar gjerne imot forslag til temaer for faglunsjene, og eksterne deltakere på selskapsrettslisten er også hjertelig velkomne til å holde innlegg på våre lunsjer. Vi arrangerer også selskapsrettsforumet og andre seminarer, gjerne i samarbeid med advokatfirmaer, samt større forskerkonferanser.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 19. nov. 2018 - 21. nov. 2018, Brussels

On 19-21 November we have several events lined up in Brussels both internal for the consortium, as well as a SMART Conference, open for business and European policy-makers together with academics. 

Tid og sted: 20. nov. 2018 13:00 - 17:30, Covent Garden (COVE), Place Rogier 16, Brussels

Join us in Brussels to learn how businesses and European policy-makers can work together to integrate the Sustainable Development Goals into business and policy practice.

Tid og sted: 21. mars 2019 - 22. mars 2019, Sproul Rooms, International House, UC Berkeley

Join us in Berkeley in March to compare, critique and celebrate corporate sustainability leadership.