Arrangementer

Vi har faglunsj de fleste torsdager, hvor vi diskuterer relevante temaer i en uformell og hyggelig atmosfære. Temaene vil være alt fra tradisjonelle selskapsrettsrelevante temaer til temaer med et videre perspektiv. Innledning til diskusjon kan være prosjektpresentasjon fra medlemmer i vår forskergruppe eller andre inviterte, fremleggelse av artikkelutkast eller innledning om en spennende dom, et nytt lovforslag – eller et klassisk rettsspørsmål som vi finner grunn til å ta opp igjen. Vi tar gjerne imot forslag til temaer for faglunsjene, og eksterne deltakere på selskapsrettslisten er også hjertelig velkomne til å holde innlegg på våre lunsjer. Vi arrangerer også selskapsrettsforumet og andre seminarer, gjerne i samarbeid med advokatfirmaer, samt større forskerkonferanser.

Kommende arrangementer

Image may contain: Mountainous landforms, Mountain, Sky, Highland, Ridge.
Tid og sted: 11. okt. 2021 09:3015. okt. 2021 16:00, Kjerka, Departement of Private Law, Karl Johans gate 47, Oslo and through Zoom

The topic of this year’s PhD seminar is European Company Law. The seminar is planned as a physical event at the Faculty of Law, University of Oslo, with possibility for participation through Zoom.