Arrangementer

Vi har faglunsj de fleste torsdager, hvor vi diskuterer relevante temaer i en uformell og hyggelig atmosfære. Temaene vil være alt fra tradisjonelle selskapsrettsrelevante temaer til temaer med et videre perspektiv. Innledning til diskusjon kan være prosjektpresentasjon fra medlemmer i vår forskergruppe eller andre inviterte, fremleggelse av artikkelutkast eller innledning om en spennende dom, et nytt lovforslag – eller et klassisk rettsspørsmål som vi finner grunn til å ta opp igjen. Vi tar gjerne imot forslag til temaer for faglunsjene, og eksterne deltakere på selskapsrettslisten er også hjertelig velkomne til å holde innlegg på våre lunsjer. Vi arrangerer også selskapsrettsforumet og andre seminarer, gjerne i samarbeid med advokatfirmaer, samt større forskerkonferanser.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 27. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi ved Norsk senter for menneskerettigheter og Universitetet i Bologna vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

Original tittel: Corporations and Human Rights- under General Principles of Law

Disputasen vil foregå på Engelsk

Tid og sted: 2. sep. 2019 - 5. sep. 2019, Castellón, Spain

SMART has identified a number of barriers, gaps and incoherencies that prevent market actors from contributing to sustainability, as well as some tentative positive trends that need to be strengthened. In this workshop we will concentrate on identifying ways forward towards corporate sustainability, with the aim of developing reform proposals that will contribute to policy coherence for sustainability.

Tid og sted: 17. sep. 2019 08:30 - 15:00, Brussels

In this workshop, SMART wishes to examine the interactions between policies and to what extent these either enable or constrain the areas of EU sustainability policies, Foreign Direct Investment and the EU Sustainable Finance Initiative, as well as the regulation of the governance of global value chains. 

Tid og sted: 7. okt. 2019 09:00 - 11. okt. 2019 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

The topic of this year’s PhD seminar is "Business: Law, Policies and Theory".

Tid og sted: 24. okt. 2019, Faculty of Law, University of Oslo

We need the contribution of all market actors: business, citizens, investors, and the public sector to acheive sustainability. However, a number of barriers, gaps and incoherencies that prevents market actors from contributing has been identified by the SMART Project. At this conference we will discuss how to facilitate the transistion to sustainability, with the aim of idenitfying concrete proposals. Look forward to seeing you there!