Disputas for Tore Fjørtoft

Cand. jur Tore Fjørtoft vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

"Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak"

Se mer informasjon på nettside for disputasen.

Publisert 28. mai 2014 14:29 - Sist endret 23. jan. 2020 14:46