Studiebesøk til Finanstilsynet

Forskergruppen selskaper, markeder, samfunn og miljø arrangerer studiebesøk for studenter til Finanstilsynet.

 

Program

Kl. 09.00 - Eirik Bunæs, tidligere avdelingsdirektør for markedstilsynsavdelingen, forteller om Finanstilsynets mål og oppgaver og viser til noen aktuelle saker

Kl. 10.00 - Kort pause med servering av kaffe og boller

Kl. 10.15 - Jurist Henrik Rådal forteller om sin arbeidshverdag og hvordan det var å begynne her som nyutdannet. Henrik jobber med investeringsbedrageri knyttet til verdipapirmarkedet og vil vise til noen mediesaker han har jobbet med.

HR-rådgiver Dag Sølvberg forteller litt om jobbmuligheter og rekruttering i Finanstilsynet

Ferdig ca. kl. 11.00
_______________


Vi møtes 8:45 utenfor Finanstilsynet, Revierstredet 3.

Ta med legitimasjon!

 

Påmelding via nettskjema senest 15. mai.

Publisert 5. mai 2015 16:21 - Sist endret 8. apr. 2019 09:26