Studiebesøk til Finanstilsynet

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Finanstilsynet.

 

Om Finanstilsynet

Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og til at brukerne kan ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp etter sin hensikt.

Program

Finanstilsynets direktør Eirik Bunæs vil fortelle om

  • Finanstilsynets rolle og strategiske mål
  • EUs politiske mål for finansmarkedene
  • Betraktninger rundt gjennomføringen av regelverket
  • Jobbmuligheter for nyutdannede jurister i Finanstilsynet

Christian Falkenberg Kjøde, seksjonssjef med ansvar for prospekt og regnskapskontroll, har mange års erfaring fra Oslo Børs og vil snakke om problemstillinger og utviklingstrekk knyttet til kapitalutvidelser i allmennaksjeselskap.

Varighet: To timer med kaffepause underveis.

Påmelding, legitimasjon og oppmøte

Påmelding via nettskjema innen 6. mai, kl. 1200.

NB! Alle må ta med gyldig legitimasjon med bilde for å komme inn. Oppmøte kl. 08.45 for registrering.

 

Professor Jukka Mähönen vil delta sammen med studentene. Hans epost er jukka.mahonen@jus.uio.no og tlf. +47 949 83 275.

 

 

Publisert 20. apr. 2016 13:47 - Sist endret 13. mars 2017 15:05