Studiebesøk til Finanstilsynet

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Finanstilsynet. Besøket inngår i den ordinære forelesningsrekken for valgfag i finansmarkedsrett (Jus5880).

 

Om Finanstilsynet

Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og til at brukerne kan ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp etter sin hensikt.

Program

Besøket hos Finanstilsynet vil fokusere på verdipapirhandel, verdipapirforetak og tilsynets virksomhet.

Påmelding og legitimasjon

Påmelding via nettskjema innen 14. september.

NB! Alle må ta med gyldig legitimasjon med bilde for å komme inn.

Kontaktperson

Stipendiat Astrid Iversen, IFP - tlf. 48 09 72 39 - e-post Astrid.iversen@jus.uio.no

 

 

 

Publisert 10. aug. 2016 15:07 - Sist endret 5. nov. 2020 12:06