Studiebesøk til Oslo Børs

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Oslo Børs. Besøket er en god mulighet til å få innblikk i arbeidet med de sentrale reglene for kontroll og regulering av børsvirksomheten. Det blir også informasjon om jobbmuligheter for nyutdannede jurister.

Program

Rasmus Woxholt, Seniorrådgiver ved Markedsovervåking og -administrasjon og Maria Krog Eik fra juridisk avdeling vil gå gjennom relevante tema for Børsinteresserte jusstudenter:

  • Markedsplassens kontrollfunksjoner og utøvelse av offentlig myndighet.

  • Litt om Børsen og regulerte markeder

  • Notering

  • Tilbudsplikt

  • Informasjonsplikt

  • Sanksjoner

  • Jobbmuligheter for nyutdannede jurister

Om Børsen

Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. De tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETP-er, renteprodukter og derivatprodukter.


Tidligere studentbesøk til Børsen har fått svært god tilbakemelding og vi håper alle studenter som er interesserte i temaene vil delta!

Oppmøte på Børsen kl. 08.45 på grunn av registrering.

Påmelding via nettskjema innen 10. mai.

Professor Jukka Mähönen vil delta sammen med studentene. Hans epost er jukka.mahonen@jus.uio.no og tlf. +47 949 83 275.

Publisert 3. mai 2016 09:11 - Sist endret 19. aug. 2016 14:00