Studiebesøk til Oslo Børs

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Oslo Børs. Besøket inngår i den ordinære forelesningsrekken for valgfag i finansmarkedsrett (Jus5880).

Program

Besøket hos Oslo Børs vil fokusere på børser som sådan, regler om opptak til notering, handel og markedsovervåkning.

Om BørsenOslo Børs

Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. De tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETP-er, renteprodukter og derivatprodukter.

Påmelding

Meld deg på via nettskjema innen 19. oktober.

Kontaktperson

Stipendiat Astrid Iversen, IFP - tlf. 48 09 72 39 - e-post Astrid.iversen@jus.uio.no

 

Tidligere studentbesøk til Børsen har fått svært god tilbakemelding og vi håper mange vil delta!

Publisert 10. aug. 2016 14:44 - Sist endret 17. mars 2017 09:42