Studiebesøk til Oslo Børs

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft inviterer til besøk hos Oslo Børs.

Dette er primært et tilbud til studenter som tar selskapsrett valgfag (JUS5801), men også åpent for andre interesserte så langt det er plass.

Om BørsenOslo Børs

Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. De tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETP-er, renteprodukter og derivatprodukter.

Oppmøte

Vennligst merk: Oppmøte kl 08.50 ved Oslo Børs.

Kontaktperson og påmelding

Meld deg på til Beate Sjåfjell, e-post beate.sjafjell@jus.uio.no - innen tirsdag 6. mars kl. 1200.

 

Tidligere studentbesøk til Børsen har fått svært god tilbakemelding og vi håper mange vil delta!

Publisert 6. mars 2017 08:32 - Sist endret 6. mars 2017 13:06