Aksjelovreformen av 2013 i et aksjeselskapsrettslig, skatterettslig og regnskapsrettslig perspektiv

Innledning ved advokat Gudmund Knudsen, BAHR, professor Frederik Zimmer, Institutt for offentlig rett og professor Hans Robert Schwencke, Handelshøyskolen BI.

Dette vil være en utvidet faglunsj der Knudsen, Zimmer og Schwencke innleder om aksjelovreformen av 2013 i et aksjeselskapsrettslig, skatterettslig og regnskapsrettslig perspektiv.

 

Vi serverer kaffe/te og frukt.

Ta gjerne med matpakken.

Publisert 14. mai 2014 08:45 - Sist endret 30. okt. 2015 10:42