Styrets erstatningsansvar i et norsk/tysk-komparativt perspektiv

Eric Wiik er masterstudent og vil presentere sin avhandling.

 

Studien fremstiller og sammenligner hovedreglene for styremedlemmers erstatningsansvar i allmennaksjeselskap/Aktiengesellschaft etter hhv norsk og tysk rett. Den faller i tre hoveddeler:

1)      Styrets stilling i selskapet

2)      Styrets ansvar

3)      Ansvarsbegrensning

En slik fremstilling foreligger foreløpig ikke. Det er en mangel, og oppgaven er et beskjedent bidrag til å bøte på det.

 

 

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 17. nov. 2014 13:40 - Sist endret 26. nov. 2014 15:04