Utredningen om "The Nordic Corporate Governance Model"

Innledning ved advokat Gudmund Knudsen, BAHR

Knudsen vil orientere om utredningen «The Nordic Corporate Governance Model» som han har deltatt i. Utredningen er utgitt på SNS-forlaget, Stockholm høsten 2014.

Utredningen gjør rede for den felles nordiske Corporate Governance-modellen som på viktige punkter skiller seg både fra det  tradisjonelle tyske ledelsessystemet  og det engelske ledelsessystemet. Den nordiske modellen særpreges av et hierarkisk system som tar sikte på å gi aksjeeierne bestemmende innflytelse på selskapets ledelse. Modellen gir de store aksjeeierne mulighet til å dominere selskapet og kontrollere selskapets ledelse. Den nordiske modellen kan ses i sammenheng med at det nordiske kapitalmarkedet har en mer konsentrert eierstruktur enn det som er tilfelle i for eksempel UK.

 

 

_________________

Det serveres frukt, kaffe og te.

Ta gjerne med matpakken!

Publisert 16. jan. 2015 10:54 - Sist endret 16. jan. 2015 11:00