Styreansvaret i norske domstoler – hvor reelt er det?

Innledning ved Ingvald Falck, partner hos Schjødt Advokatfirma.

Schjødt har gjennomgått alle styreansvarssaker de siste 15 årene og funnet at både antall saker og antall domfellelser er økende. I innlegget diskuteres funnene og årsaksforholdene.

Nyhetsbrev om saken

 

_________________

Det serveres frukt, kaffe og te.

Ta gjerne med matpakken!

 

Merk inngang fra Kantinen, heis eller trapp opp til 2. etg.

Publisert 10. mars 2015 17:25 - Sist endret 8. apr. 2015 16:06