Innsideinformasjon i relasjon til obligasjoner

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Morten Emil Eriksrud Bergan, presenterer sin masteravhandling.

Arrangementet er åpent for alle, inkludert studenter og eksterne.

Definisjonen av innsideinformasjon er lik for både aksjer og foretaksobligasjoner. Det meste av foreliggende praksis og teori omhandler derimot kun aksjer. Den økende interessen for finansiering gjennom obligasjonsmarkedet aktualisere spørsmålet om hva slags opplysninger som utgjør innsideinformasjon i relasjon til foretaksobligasjoner.

Morten Emil vil innlede faglunsjen med en presentasjon av utvalgte temaer fra sin avhandling. Avslutningsvis vil enkelte problemstillinger presenteres før det åpnes for diskusjon og innspill.

 

 

_________________

Det serveres frukt, kaffe og te.

Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 13. feb. 2015 15:25 - Sist endret 9. apr. 2015 14:24