Hvilken betydning har den ulovfestede lojalitetsplikten for styremedlemmer i aksjeselskaper?

Presentasjon av masteroppgave ved vitenskapelig assistent Martin Kloster Aasen, IFP.

Åpent for alle.

 

Martin vil blant annet drøfte; 1. Grunnlaget for styrets lojalitetsplikt og 2. De ulike lojalitetsplikter styret må forholde seg til på ulovfestet grunnlag.

_______________________________

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 22. sep. 2015 11:41 - Sist endret 22. sep. 2015 11:41