Planleggingsmøte våren 2016 - Forskergruppen selskaper, markeder, samfunn og miljø

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Det serveres frukt, kaffe og te.

Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 10. des. 2015 11:59 - Sist endret 16. des. 2015 13:48