Foreign direct liability

Presentasjon av masteroppgave ved Karoline Wergeland and Thea Willas Bure.

Faglunsjen er åpen for alle, inkludert studenter.

Temaet for masteroppgaven er “Foreign Direct Liability”. FDL er navnet på en verdensomspennende trend av transnasjonale sivile søksmål som blir anlagt mot morselskap i multinasjonale selskap. Søksmålene blir anlagt for morselskapenes vestlige hjemlands domstoler, og omhandler skade som er forårsaket folk og natur, for det meste i utviklingsland, som er vertskapsland for multinasjonale selskapers aktivitet i utlandet.

Masteroppgaven omfatter flere rettslige disipliner, som internasjonal privatrett, erstatningsrett og selskapsrett.

Spørsmålene vi stiller i oppgaven er 1) kan foreign direct liability søksmål i fremtiden anlegges for norske domstoler, og dersom det er mulig 2) hvor gjennomførbart er foreign direct liability søksmål i Norge."

____________

Kaffe, te og frukt vil bli servert!
Ta gjerne med matpakken.

Publisert 17. des. 2015 09:30 - Sist endret 29. feb. 2016 11:13