Styremedlemmers ulovfestede lojalitetsplikt i aksjeselskapsretten - Særlig om taushetsplikt

Presentasjon av masteroppgave ved vitenskapelig assistent Martin Kloster Aasen, IFP.

Åpent for alle.

 

Presentasjonen vil særlig ta for seg lojalitetspliktens opphav og grunnlag. Deretter vil styremedlemmers taushetsplikt herunder dens forhold til ytringsfriheten drøftes.

 

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 15. jan. 2016 09:30 - Sist endret 5. apr. 2016 16:04