Selskapsinteressen

Beate Sjåfjell innleder til diskusjon om selskapsinteressen.Hva selskapsinteressen er har blitt aktualisert i en debatt i kjølvannet av Panama Papers. Til tross for selskapsinteressens sentrale betydning i selskapsretten har det vært påfallende lite forskning på fokus på innholdet i begrepet. I selskapsrettslige fremstillinger blir selskapsinteressen gjerne likestilt med aksjonærenes interesse i profitt(maksimering). I en artikkel under publisering argumenterer Beate Sjåfjell og Morten Gullhagen-Revling for at det ikke kan settes likhetstegn mellom selskapsinteressen og aksjonærinteressen, og at det må legges en bredere forståelse av selskapsinteressen til grunn. Dette vil samtidig gjenspeile den komplekse prosess styret står overfor når beslutninger skal fattes og interesser må avveies.

Åpent for alle interesserte.

Se forskergruppens debattinnlegg om Panama Papers.

 

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

 

 

Publisert 18. mai 2016 10:03 - Sist endret 18. mai 2016 10:47