Diskusjon om Bergshaven-dommen

Innledning ved professor Jukka Mähönen.

Åpent for alle.

 

Bergshaven-dommen

(Se: HR-2016-1439-A)

Om striden mellom brødrene Bergshaven om verdioverføringer i Bergshav-rederiet.

Dommen gir veiledning om innholdet av oppløsningsregelen i aksjeloven §16-19 første ledd og regelen om uttreden i asl § 4-24 første ledd. Videre gir dommen avklaring med hensyn til prinsippene for beregning av løsningssummen ved uttreden etter Aksjeloven § 4-24 første ledd.

 

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 8. aug. 2016 11:03