Sosial dumping og offentlige anskaffelser

Senioradvokat Line Voldstad og advokatfullmektigene Caroline Sandberg og Morten Gullhagen-Revling, DLA Piper, innleder om temaet sosial dumping og offentlige anskaffelser i forbindelse med en artikkel de skriver om dette.

Åpent for alle.

 

Hvordan anskaffelsesregelverket kan brukes til å bidra til å forhindre sosial dumping er et spørsmål som dukker opp i flere sammenhenger, og temaet for artikkelen er å identifisere hvilke muligheter og handlingsrom anskaffelsesregelverket gir, samt hvilke anskaffelsesrettslige konsekvenser oppdragsgivers manglende overholdelse av krav tilknyttet sosial dumping kan medføre

 

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 4. okt. 2016 15:50