Planleggingsmøte våren 2017 - Selskaper, markeder og bærekraft

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Etter fem vellykkede år som forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø, starter vi nå vår nye forskergruppeperiode under navnet Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen).

På denne faglunsjen vil forskergruppeleder Beate Sjåfjell presentere Selskapsrettsgruppens faglige mål, tematiske satsingsområder og planlagte aktiviteter, med hovedvekt på vårsemesteret.

Interne og eksterne, inkludert praktikere og studenter, er hjertelig velkomne til å lytte og gi innspill!

 

Det serveres frukt, kaffe og te.

Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 2. jan. 2017 15:55 - Sist endret 3. jan. 2017 09:00