Menneskerettigheter i offentlige anskaffelser. Hvilket handlingsrom har offentlige oppdragsgivere når de stiller etiske krav?

Vitenskapelig assistent Ragnhild Lunner, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

I sin masteroppgave undersøker Ragnhild hvilket handlingsrom offentlige oppdragsgivere har dersom de ønsker å stille krav og kriterier til leverandørene om ivaretakelsen av menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

De åtte grunnleggende ILO - konvensjonene om arbeiderrettigheter er sentrale. EØS -retten og de grunnleggende EU-prinsippene har stor betydning på området, siden anskaffelsesreglene implementerer anskaffelsesdirektivet. 

Ragnhild ser særlig på lovens vilkår om at kravene må ha tilknytning til leveransen, og hvilken betydning bærekraftsmålene til FN og EU kan ha for vurderingen av lovligheten av etiske krav. 

Åpent for alle.

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 11. sep. 2017 15:04 - Sist endret 12. feb. 2018 16:07