Planleggingsmøte våren 2018 - Selskaper, markeder og bærekraft

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Intern faglunsj med planlegging av vårens /årets aktiviteter etc.

 

Det serveres enkel lunsj, kaffe og te.

 

 

Publisert 25. okt. 2017 14:37 - Sist endret 25. okt. 2017 14:37