Aktiebolagsrätt i svensk domstol – en rättsfallskartläggning

Innledning ved Hanna Almlöf ved Linköpings Universtet.

Åpent for alle interesserte.

Hanna Almlöf är universitetslektor och post doktor vid Linköpings Universitet.

Under seminariet kommer hon presentera en nyligen avslutad rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i Sverige under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen rör bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien kan också ge anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

 

Det serveres frukt, kaffe og te. 

Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 9. jan. 2018 11:43 - Sist endret 24. jan. 2018 09:25