Styreansvar

Vitenskapelig assistent Andrea Dahlum, IFP, vil presentere sitt emne for masteravhandling.

Åpent for alle.

Temaet for avhandlingen er praktiseringen av styreansvar i norsk aksjeselskapsrett. Problemstillingen er hvordan domstolene håndterer ulike elementer i den subjektive aktsomhetsvurderingen av styremedlemmer i praksis. Problemstillingen består av tre hovedelementer. Den første dreier seg om styrets forretningsmessige skjønn, den andre dreier seg om ansvarsfordelingen (mellom ulike roller internt i selskapet og eksternt), og den tredje gjelder betydningen av styremedlemmenes individuelle kvalifikasjoner for aktsomhetsvurderingen.

_______________________

Det serveres frukt, kaffe og te. 

Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 21. mars 2018 15:36 - Sist endret 13. apr. 2018 14:02