Planleggingsmøte høsten 2018 - Selskaper, markeder og bærekraft

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.

Ved forskergruppens nestleder Jükka Mähönen.

Intern faglunsj med planlegging av høstens aktiviteter.

Det serveres frukt, kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Merk!  Vi holder faglunsjen denne gang i rom 312, DMV

 

 

Publisert 10. aug. 2018 09:00 - Sist endret 30. aug. 2018 11:25