Åpner norsk selskapsrett opp for grenseoverskridende omdanning av aksjeselskaper i EU/EØS?

- og hvordan skal det i så fall gjennomføres? 

Vitenskapelig assistent Nina Bjørneby Klefstad, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Åpent for alle.

Nina vil legge fram sitt foreløpige tema for avhandling. Vi håper på gode innspill og diskusjon.

Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 31. aug. 2018 08:03 - Sist endret 28. juni 2019 10:29