Åpner norsk rett opp for selskapsrettslig grenseoverskridende omdanning av aksjeselskaper i EU/EØS?

 - Og hvordan skal det i så fall gjennomføres?

Vitenskapelig assistent Nina Bjørneby Klefstad, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Åpent for alle.

Vi håper på gode innspill og diskusjon.

 

Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 21. feb. 2019 10:54 - Sist endret 28. juni 2019 10:30