Offentlige anskaffelser og miljøkrav

Vitenskapelig assistent Tonje Platou, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Frisyre, Leppe.

I 2017 ble det foretatt en innstramming av anskaffelsesloven (LOA) § 5 som regulerer om og hvordan oppdragsgiver kan sette krav til miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i en anskaffelse. Det er forutsatt i forarbeidene at bestemmelsen skal kunne underlegges en rettslig kontroll, i motsetning til tidligere anskaffelseslov § 6 som ikke kunne sanksjoneres. Bestemmelsen utfylles av anskaffelsesforskriften (FOA) §  7-9. Min problemstilling er hva som er den rettslige rekkevidden av miljøkravet inntatt i LOA § 5 for oppdragsgiver. 

De hovedspørsmål som avhandlingen har til hensikt å behandle er i hvilke tilfeller det foreligger en plikt for oppdragsgiver til å sette miljøkrav, hvilket rettslig handlingsrom oppdragsgiver har til å fremme miljøhensyn og hvordan bestemmelsen skal håndheves. Har oppdragsgiver en avlysningsplikt dersom miljøkrav ikke er satt der det foreligger en plikt til det, og i hvilken grad kan domstolen overprøve det innkjøpsfaglige skjønn angående miljøkrav? 

Det ble under lovforberedelsen av LOA § 5 påpekt at offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til å bli et lavutslippssamfunn og det grønne skiftet. Avhandlingen vil derfor også se på i hvilken grad Grl. § 112 spiller inn på spørsmålene stilt ovenfor. 

 

Åpent for alle.

Vi håper på gode innspill og diskusjon.

Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Merk at vi faglunsjen denne gang avholdes onsdag istedenfor torsdag! Tidspunkt er kl. 12

 

Publisert 2. sep. 2019 14:10 - Sist endret 7. feb. 2020 14:23