Internasjonal(e) investeringsrett(er) - en maskinell studie av aktørenes påvirkningskraft og legitimitet i internasjonal investeringsvoldgift

Innledning ved Runar Hilleren Lie, stipendiat ved Pluricourts, UiO.

I internasjonal investeringsrett har vi i overkant av 3400 autonome traktater, likevel snakker vi om en samlet internasjonal investeringsrett. Med i underkant av 1100 saker og en liten gruppe individer involvert har vi sett en økende harmonisering av rettstilstanden. Prosjektet analyserer, gjennom en rekke maskinelle metoder, graden og retningen av endring i aktørenes rettsoppfattelse og -utøvelse, og vil kritisk diskutere om aktørene har tilstrekkelig legitimitet til å gjennomføre en slik harmonisering. 

Innledningen vil bli holdt på engelsk!


Åpent for alle.

Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakken!

 

Publisert 8. nov. 2019 14:58 - Sist endret 8. nov. 2019 15:10