Ansvarlig eierskapsutøvelse av institusjonelle investorer

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Kasper Holter Johns, vil presentere sitt tema for masteravhandling.

Åpent for alle. Seminaret vil holdes via Zoom. Vennligst registrer din deltakelse nedenfor!

Om temaet

Tema er eierskapsutøvelse av institusjonelle investorer og hvilke forpliktelser som kan tenkes å oppstå i den forbindelse. De største institusjonelle investorene har gjerne eierskap (i form av aksjer) i flere selskaper i samme industri, og også eierskap på tvers av industrier. I tillegg må investoren ivareta hensynet til klientene ("beneficiaries"). Det er noe finanslitteratur på effekten av eierskapsutøvelse og hvilke insentiver en institusjonell investor har til å utføre eierskap. Med dette som kontekst er spørsmålet om det kan tenkes å oppstå noen særlige forpliktelser for investoren som aksjonær i et selskap. For eksempel kan det tenkes å oppstå interessekonflikter der investoren og investorens klienter ønsker å omstille et selskap i retning av en mer bærekraftig drift.

Registrering

Vennligst registrer din påmelding og vi vil sende deg link til Zoom.

 

Publisert 17. des. 2020 12:15 - Sist endret 17. des. 2020 12:15