Faglunsjer - Side 2

Tid og sted: 19. okt. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Ragnhild Lunner, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Tid og sted: 28. sep. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Tina Meuche Bjørnerud, Institutt for privatrett, presenterer mulig tema for masteravhandling.

 

 

Tid og sted: 21. sep. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Lars Soligard informerer om bruk av referanseprogrammet Zotero.

Tid og sted: 24. aug. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Veilederseminar for veiledere og studenter. Åpent for alle.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

 

Tid og sted: 14. juni 2017 12:0014:00, Rådhusbrygge 1

Forskergruppen har også i år gleden av å invitere til en hyggelig sommeravslutning med faglig innslag og båttur.

Tid og sted: 1. juni 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Stipendiat Erlend Eriksen Gjein oppdaterer om faglig nytt i selskapsretten.

 Åpent for alle.

 

Tid og sted: 30. mars 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Eli Rudshagen, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

 

 

Tid og sted: 9. mars 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vår nye vitenskapelige assistent Ragnhild Lunner, Institutt for privatrett, presenterer temaet hun skal skrive masteroppgave om, og tar gjerne innspill til dette.

 

 

Tid og sted: 2. mars 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Prosjektleder Beate Sjåfjell innleder om SMART-prosjektet og prosjektets framdrift.

 

Tid og sted: 16. feb. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Stipendiat Erlend Eriksen Gjein oppdaterer om faglig nytt i selskapsretten.

 Åpent for alle.

 

Tid og sted: 2. feb. 2017 12:1513:00, Lødrups kjeller, DMV

Avhandlingen har den foreløpige tittelen 'Regulatory dynamics of sustainability: Policy coherence in EU business and financial market regulation'

Tid og sted: 19. jan. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Veilederseminar for veiledere og studenter. Åpent for alle.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

 

Tid og sted: 5. jan. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Tid og sted: 15. des. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Årets siste faglunsj-samling for forskergruppens medlemmer.

 

Tid og sted: 8. des. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Stipendiat Erlend Eriksen Gjein, IFP, vil presentere endringer i aksjelovene og stiftelsesloven.

Intern faglunsj for forskergruppens medlemmer.

 

Tid og sted: 17. nov. 2016 11:3013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Senioradvokat Line Voldstad og advokatfullmektigene Caroline Sandberg og Morten Gullhagen-Revling, DLA Piper, innleder om temaet sosial dumping og offentlige anskaffelser i forbindelse med en artikkel de skriver om dette.

Åpent for alle.

 

Tid og sted: 20. okt. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Presentasjon av masteravhandling ved Vegard Gjertsen, vitenskapelig assistent, IFP.

Åpent for alle.

Tid og sted: 29. sep. 2016 12:0013:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

PhD Candidate at Department of private Law, Erlend Eriksen Gjein, will present his project.

Open for all interested including students.

 

Tid og sted: 9. sep. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Presentation by Michelle Welsh, Associate Professor, Business Law and Taxation, Monash University, Australia

Open for all interested.

 

Tid og sted: 8. sep. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Innledning ved professor Jukka Mähönen.

Åpent for alle.

 

Tid og sted: 25. aug. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Veilederseminar for veiledere og studenter. Åpent for alle.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

 

Tid og sted: 19. mai 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Beate Sjåfjell innleder til diskusjon om selskapsinteressen.Hva selskapsinteressen er har blitt aktualisert i en debatt i kjølvannet av Panama Papers. Til tross for selskapsinteressens sentrale betydning i selskapsretten har det vært påfallende lite forskning på fokus på innholdet i begrepet. I selskapsrettslige fremstillinger blir selskapsinteressen gjerne likestilt med aksjonærenes interesse i profitt(maksimering). I en artikkel under publisering argumenterer Beate Sjåfjell og Morten Gullhagen-Revling for at det ikke kan settes likhetstegn mellom selskapsinteressen og aksjonærinteressen, og at det må legges en bredere forståelse av selskapsinteressen til grunn. Dette vil samtidig gjenspeile den komplekse prosess styret står overfor når beslutninger skal fattes og interesser må avveies.

Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 12. mai 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Intern faglunsj for planlegging av seminar 26. mai i Brussel.

 

Tid og sted: 7. apr. 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Presentasjon av masteroppgave ved vitenskapelig assistent Martin Kloster Aasen, IFP.

Åpent for alle.

 

Tid og sted: 10. mars 2016 12:0013:00, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Presentasjon av masteroppgave ved Karoline Wergeland and Thea Willas Bure.

Faglunsjen er åpen for alle, inkludert studenter.