Selskapsrettsforumet

Tidligere

Tid og sted: 24. feb. 2021 15:3017:00, Zoom

Velkommen til Selskapsrettsforum og boklansering!

Senioradvokat Erlend Eriksen Gjein, Selmer, vil presentere sin bok om "Aksjeklasser".

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding nedenfor!

Tid og sted: 22. feb. 2021 16:0017:30, Zoom

Velkommen til Selskapsrettsforum. Beate Sjåfjell vil orientere om utviklingen i EU og hva dette kan få å bety for Norge, konsentrert om selskapsstyring og styrets rolle.  

Dette arrangementet er et ekstratilbud i Selskapsrettsuken for masterstudenter ved Det juridiske fakultet, og det er åpent også for alle andre interesserte. Merk påmelding nedenfor!

Image may contain: Official, White-collar worker, Businessperson, Business.
Tid og sted: 19. mai 2020 15:3017:00, https://zoom.us/join

Welcome to this Company Law Forum with presentation by Professor Christopher M. Bruner, University of Georgia School of Law.

This forum will be held as a video-seminar and will be open for all interested.  If you like to participate, please contact Beate Sjåfjell to get the zoom-link.

Tid og sted: 26. feb. 2018 15:1516:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest

Forskergruppen inviterer sammen med Europarettsnettverket til dette Selskapsrettsforumet for å markere at EUs selskapsrett i år fyller 50 år.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Tid og sted: 24. mai 2016 15:0016:30, Lødrups kjeller, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, St. Olavs plass 5

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer til selskapsrettforum med innledninger og diskusjon.

Åpent for alle.

Tid og sted: 19. apr. 2016 15:0016:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest

Forskergruppen selskaper, markeder, samfunn og miljø samt Europarettsnettverket ønsker velkommen til et kombinert Selskapsretts- og Europarettsforum.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Tid og sted: 20. okt. 2015 15:0016:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, St. Olavs plass 5

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer sammen med Tax Justice Network -Norge til selskapsrettforum med innledninger, panelsamtale og diskusjon.

Åpent for alle.

Tid og sted: 16. sep. 2014 15:0016:30, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gt. 47

- nasjonale og grenseoverskridende tilnærminger

Linn Anker-Sørensen presenterer sin artikkel. Arrangementet er et kombinert Selskapsretts- og Europarettsforum som er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 29. apr. 2014 15:0016:30, Kjerka, DMV

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø lanserer sitt nye, helt elektroniske tidsskrift og presenterer samtidig tidsskriftets første artikkel: "Vår europeiske selskapsrett" av Linn Anker-Sørensen og Beate Sjåfjell.

Åpent for alle; forfriskninger serveres. Påmelding senest 25. april.

Tid og sted: 29. okt. 2013 15:0016:30, Rom 571, St. Olavs plass 5

Professor Beate Sjåfjell presenterer nytt selskapsrettslig tidsskrift.

Åpent for alle.

Tid og sted: 12. sep. 2013 15:0016:30, Rom 571, St. Olavs plass 5

Tidligere og nåværende vitenskapelige assistenter vil presentere sine forskningsarbeider.

Åpent for alle, men påmelding pga bevertning.

Tid og sted: 5. mars 2013 15:0016:30, Rom 540, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet? Mediedebatten i februar og mars 2013 viste at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

I Selskapsrettsforumet 5. mars 2013, innledet professor Beate Sjåfjell til diskusjon om "eierskapsmyten". Selskapsrettsforumet var åpent for alle interesserte, inkludert studenter og journalister. Både foredraget og den etterfølgende diskusjonen ble podcastet. 

Tid og sted: 11. sep. 2012 16:0018:00, Rom 342, St. Olavs gate 23

Tidligere og nåværende vitenskapelige assistenter vil presentere sine forskningsarbeider.

Åpent for alle, men påmelding pga bevertning.