Selskapsrettsforumet

Tidligere

Tid og sted: 26. feb. 2018 15:1516:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest

Forskergruppen inviterer sammen med Europarettsnettverket til dette Selskapsrettsforumet for å markere at EUs selskapsrett i år fyller 50 år.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Tid og sted: 24. mai 2016 15:0016:30, Lødrups kjeller, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, St. Olavs plass 5

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer til selskapsrettforum med innledninger og diskusjon.

Åpent for alle.

Tid og sted: 19. apr. 2016 15:0016:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest

Forskergruppen selskaper, markeder, samfunn og miljø samt Europarettsnettverket ønsker velkommen til et kombinert Selskapsretts- og Europarettsforum.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Tid og sted: 20. okt. 2015 15:0016:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, St. Olavs plass 5

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer sammen med Tax Justice Network -Norge til selskapsrettforum med innledninger, panelsamtale og diskusjon.

Åpent for alle.

Tid og sted: 16. sep. 2014 15:0016:30, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gt. 47

- nasjonale og grenseoverskridende tilnærminger

Linn Anker-Sørensen presenterer sin artikkel. Arrangementet er et kombinert Selskapsretts- og Europarettsforum som er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 29. apr. 2014 15:0016:30, Kjerka, DMV

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø lanserer sitt nye, helt elektroniske tidsskrift og presenterer samtidig tidsskriftets første artikkel: "Vår europeiske selskapsrett" av Linn Anker-Sørensen og Beate Sjåfjell.

Åpent for alle; forfriskninger serveres. Påmelding senest 25. april.

Tid og sted: 29. okt. 2013 15:0016:30, Rom 571, St. Olavs plass 5

Professor Beate Sjåfjell presenterer nytt selskapsrettslig tidsskrift.

Åpent for alle.

Tid og sted: 12. sep. 2013 15:0016:30, Rom 571, St. Olavs plass 5

Tidligere og nåværende vitenskapelige assistenter vil presentere sine forskningsarbeider.

Åpent for alle, men påmelding pga bevertning.

Tid og sted: 5. mars 2013 15:0016:30, Rom 540, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet? Mediedebatten i februar og mars 2013 viste at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

I Selskapsrettsforumet 5. mars 2013, innledet professor Beate Sjåfjell til diskusjon om "eierskapsmyten". Selskapsrettsforumet var åpent for alle interesserte, inkludert studenter og journalister. Både foredraget og den etterfølgende diskusjonen ble podcastet. 

Tid og sted: 11. sep. 2012 16:0018:00, Rom 342, St. Olavs gate 23

Tidligere og nåværende vitenskapelige assistenter vil presentere sine forskningsarbeider.

Åpent for alle, men påmelding pga bevertning.