Eierskapsmyten

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet? Mediedebatten i februar og mars 2013 viste at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

I Selskapsrettsforumet 5. mars 2013, innledet professor Beate Sjåfjell til diskusjon om "eierskapsmyten". Selskapsrettsforumet var åpent for alle interesserte, inkludert studenter og journalister. Både foredraget og den etterfølgende diskusjonen ble podcastet. 

Les alle innlegg i debatten om eierskapsmyten.

Publisert 21. feb. 2013 15:04 - Sist endret 24. apr. 2013 10:27