Lansering av Selskapsrettstidsskriftet

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø lanserer sitt nye, helt elektroniske tidsskrift og presenterer samtidig tidsskriftets første artikkel: "Vår europeiske selskapsrett" av Linn Anker-Sørensen og Beate Sjåfjell.

Åpent for alle; forfriskninger serveres. Påmelding senest 25. april.

Selskapsrettstidsskriftet er tidsskriftet til forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø ved det juridiske fakultet i Oslo. Tidsskriftet publiserer fagartikler, bokanmeldelser og debattinnlegg, og er et rent elektronisk tidsskrift. Tidsskriftet er gratis.

Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt, og retter seg mot praktiserende, forskere og studenter.

Redaksjonen består av forskergruppens leder professor Beate Sjåfjell og medlem av forskergruppen professor Mads Andenæs, begge Det juridiske fakultet i Oslo, juridisk direktør i Finanstilsynet Cecilie Ask, advokat Asle Aarbakke, Advokatfirma BAHR, advokat Filip Truyen, Advokatfirma Wiersholm og redaksjonssekretær Linn Anker-Sørensen.

Les mer om tidsskriftet.

 

Publisert 2. sep. 2014 14:48 - Sist endret 3. nov. 2014 12:00