Panama papers

Forskergruppen selskaper, markeder, samfunn og miljø samt Europarettsnettverket ønsker velkommen til et kombinert Selskapsretts- og Europarettsforum.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Panama papers er betegnelsen for den historisk største lekkasjen av finansielt hemmeligholdt informasjon.

Forskergruppen inviterer til et kombinert Selskapsretts- og Europarettsforum hvor vi diskuterer betydningen av finansielt hemmelighold i et rettslig perspektiv. Temaer som vil bli diskutert er statens rolle som aksjonær i selskaper som direkte eller indirekte bidrar til finansielt hemmelighold, rollen til tilretteleggerne som etablerer og finansierer konsernstrukturer og skjellselskaper, samt spørsmålet om hvorfor denne type aktivitet ser ut til å være et symptom i samfunnet vi lever i, og ikke bare et uttrykk for enkeltstående tilfeller av finansiell akrobatikk.

Vi ønsker velkommen til en bred faglig diskusjon, samt etterfølgende mottakelse med enkel servering.

 

Publisert 4. apr. 2016 13:01 - Sist endret 8. juni 2018 10:01