Investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer til selskapsrettforum med innledninger og diskusjon.

Åpent for alle.

Det verdipapirrettslige regelverket skal sikre en høy grad av investorbeskyttelse. Men hva betyr egentlig det, og hvordan er investorene beskyttet i praksis? Hvilken rolle spiller prosessreglene? Er forbrukerbeskyttelse og investorbeskyttelse det samme? Disse spørsmålene er jevnlig på agendaen. Det nye verdipapirlovutvalget skal i forbindelse med implementering av MiFID II, blant annet "utrede om det er hensiktsmessig med ytterligere nasjonal regulering for å sikre forbrukerbeskyttelse for kunder av verdipapirforetak". Nylig har Forbrukerrådet varslet det som kan bli historiens største massesøksmål mot DnB.   

Forskergruppen inviterer til selskapsrettforum med innledninger og diskusjon rundt disse spørsmålene.

Innledere og tema

 • Marte Eidsand Kjørven, stipendiat, Institutt for privatrett, UiO
  "Tiltak for økt investorbeskyttelse i MiFID II – hva betyr MiFID II for norske forbrukere?"
   
 • Maria Astrup Hjort, postdoktor, Institutt for offentlig rett, UiO
  "Prosessrettslige spørsmål knyttet til investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet. Særlig om bevisbyrdeproblematikk og gruppesøksmål"
   
 • Caroline Bang Stordrange, stipendiat, Institutt for privatrett, UiO
  "Investorbeskyttelse under MAD/MAR"
   
 • Sara Ørnevik, student, UiO
  "Passiv forvaltning til prisen av aktiv forvaltning? Forbrukeres kjøp av aksjefondsandeler i lys av DNB-saken"

 

 

Emneord: Selskapsrett
Publisert 3. feb. 2016 14:37 - Sist endret 13. feb. 2019 10:50