Forskerspirene inviterer til selskapsrettsforum

Tidligere og nåværende vitenskapelige assistenter vil presentere sine forskningsarbeider.

Åpent for alle, men påmelding pga bevertning.

Velkommen til forskerspirenes selskapsrettsforum!

Selskaper spiller en sentral rolle i dagens samfunn, og deres aktiviteter reiser en rekke spørsmål som knytter seg til andre juridiske fagområder. Dette gjør selskapsretten spesielt velegnet som utgangspunkt for forskning!

Gjennom vit.ass.-ordningen ved fakultetet får studenter anledning til å bidra i forskning og utviklingen av selskapsretten.

Professor dr. juris Beate Sjåfjell samt tidligere og nåværende vitenskapelige assistenter knyttet til selskapsrettsgruppen, ønsker studenter, advokater og forskergruppemedlemmer velkommen til selskapsrettsforum 12. september kl. 15:00.

I forumet vil studentenes forskningsarbeider bli kort presentert. Deretter legges det opp til en spørsmålsrunde og det hele avsluttes med enkel servering og muligheter til å bli nærmere kjent med forskningsarbeidet og tilværelsen som forskningsmedarbeider ved fakultetet.

Kom, still spørsmål og bli engasjert, du også!

 

 

Emneord: Selskapsrett
Publisert 16. aug. 2013 13:24 - Sist endret 27. feb. 2014 12:55