Seminarer / Konferanser

Tidligere

Tid og sted: 7. sep. 2017 12:0017:00, Kjerka, Domus Media Vest

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Seminaret er kun for forskergruppens medlemmer.

Tid og sted: 14. mars 2017 09:3016:45, Instiutt for privatrett, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

Konferansen vil ha hovedvekt på rettslige, sosiale og politiske muligheter for omstilling, og hvordan disse skal realiseres.

Tid og sted: 1. sep. 2016 09:002. sep. 2016 13:00, Sanner Hotell, Hadeland

Forskergruppen avholder seminar på Sanner Hotell.

Kun for forskergruppens medlemmer.

Tid og sted: 30. sep. 2015 09:0014:00, Gamle Festsal, Karl Johans gt. 47

Hva betyr Grunnloven § 112 for olje- og gassutvinning i Arktis?

Lansering av boken «Fra ord til handling. Om Grunnloven § 112»

Tid og sted: 15. mai 2014 09:0017:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon, Norsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway.

Tid og sted: 19. mars 2014 14:0017:00, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47, Oslo

Hvordan kan næringslivet bidra til den nødvendige omstillingen til et lavkarbon- og bærekraftig samfunn? Dagens system gir konkurransefordeler til de ikke-bærekraftige selskapene, og dette må vi snu. Vi trenger en ny rettslig infrastruktur for bærekraftige selskaper.

 

Tid og sted: 10. juni 2013 09:0016:30, BA-HR, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo

På dette heldagsseminaret legges frem tre ferske forskningsbidrag med nye perspektiver på styrets rolle: Hva er datterselskapets rolle i møte med aktiv konsernstyring? Kan styremedlemmer bli erstatningsansvarlig for selskapets miljøskader? Hva slags rolle har ansattevalgte styremedlemmer i omstillinger?

Tidligere vitenskapelige assistenter i forskergruppen presenterer sine forskningsresultater som kapittelutkast til bok om styrets rolle, med forberedte kommentarer fra forsknings- og praktikerhold.