Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): fra ord til handling?

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon, Norsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway.

Gamle Festsal

Foto: UiO

Grunnlovens § 110b som beskytter miljøet - også for kommende generasjoner - ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 1992. I dagens situasjon med en tiltakende global klimakrise og andre store miljøutfordringer, ønsker vi å aktualisere bestemmelsen og belyse betydningen av den i et juridisk og tverrfaglig perspektiv. Et overgripende spørsmål er: Hva slags rettigheter for folket og plikter for myndighetene følger det av Grunnlovens § 110b? Konferansen vil være åpen for alle interesserte. Gjennom en grundig formidling i forkant og etterkant vil vi bidra til å gi flere et eierskapsforhold til en av Grunnlovens potensielt viktigste bestemmelser og dens betydning for aktuelle samfunnsdebatter.

Konferansen er finansiert av Forskningsrådet under programmet GRUNNLOV.

Konferansen er åpen for alle interesserte, det vil være en konferanseavgift på kr 250 med lunsj, og kr 50 uten lunsj, som inkluderer konferansemateriell.

 

30. september 2015 ble det avholdt et seminar der presentasjoner fra denne konferansen ble lansert i boken "Fra ord til handling. Om Grunnlovens miljøparagraf 112."
Les om arrangementet!
 

Publisert 6. feb. 2014 11:09 - Sist endret 5. nov. 2020 12:03