Grunnlovens § 112 og Arktis

Hva betyr Grunnloven § 112 for olje- og gassutvinning i Arktis?

Lansering av boken «Fra ord til handling. Om Grunnloven § 112»

Om seminaret

I mai 2014 fikk vi en skjerpet miljøbestemmelse i Grunnloven: Grunnloven § 112. Den lyder:

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."

På dette seminaret diskuterer vi hva Grunnloven § 112 betyr for olje- og gassutvinning i Arktis og vi lanserer boken «Fra ord til handling. Om Grunnloven § 112», basert på bidragene på seminaret i mai i fjor. Det vil være mulig å bestille boken på seminaret.

Også årets seminar om Grunnloven § 112 arrangeres i samarbeid mellom Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljø, og en rekke organisasjoner.

Seminaret er gratis og lunsj er inkludert for alle påmeldte deltakere.
 

Seminaret arrangeres i samarbeid med

Konferansen er finansiert av

  • Forskningsrådet under programmet GRUNNLOV

Publisert 19. juni 2015 13:15 - Sist endret 13. okt. 2015 10:08