Internseminar - Selskaper, markeder og bærekraft

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Seminaret er kun for forskergruppens medlemmer.

Vi inviterer til et halvdagsseminar der vi ser nærmere på planer for høsten og diskuterer det videre arbeid med gruppens pågående og framtidige prosjekter.

Vi starter kl. 12 med enkel lunsj og avslutter seminaret med litt mat i Viggo Hagstrøms sal ca kl 16.

Program for seminaret kommer her.

 

Vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Gi oss en tilbakemelding om du ønsker å presentere pågående eller planlagt forskning, eller har ideer til nye prosjekter.

Påmelding via nettskjema snarest og senest 31. august.

 

Publisert 26. juni 2017 10:13 - Sist endret 16. mars 2020 13:15