Deltakere i Selskaper, markeder og bærekraft

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Beate Sjåfjell Professor +47 22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Jukka Tapio Mähönen Professor +47 22859534 +47 949 83 275 j.t.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Jay Cullen Professor II james.cullen@jus.uio.no
Mads Andenæs Professor +47 22859382 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Frederik Zimmer frederik.zimmer@jus.uio.no
Anna Maria Charlotta Lundberg Førsteamanuensis +47 22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Maja Van Der Velden Professor +47 22852816 majava@ifi.uio.no bærekraftig teknologi, bærekraftsmålene, anthropologi av teknologi, e-avfall, kjønn, reparasjon, sustainability, data feminisme
Eléonore Maitre-Ekern Postdoktor +47 22850185 eleonore.maitre-ekern@jus.uio.no
Luca Tosoni Stipendiat +47 22850093 +39327922947 (mob) luca.tosoni@jus.uio.no Rettsinformatikk
Knut Sande Stipendiat +47 22859550 47905075 knut.sande@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Selskapsrett, dynamisk tingsrett
Yong Zhou Postdoktor yongzho@nchr.uio.no Internasjonale menneskerettigheter, Kina, minoritetsrettigheter, urforlksrettigheter, miljørett
Elsabe Boshoff Stipendiat elsabe.boshoff@nchr.uio.no
Dinie Suryadini Mukti Arief
Madeleine Østenstad Vitenskapelig assistent 46633355 (mob) madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47 22859786 +47 97727184 m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser