Deltakere i Selskaper, markeder og bærekraft

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Beate Sjåfjell Professor +47-22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Jukka Mähönen Professor +47-22859534 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Konkurranserett, Menneskerettigheter, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Markedsrett, Komparativ rett, Familie- og arverett, Europarett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Jay Cullen Professor II james.cullen@jus.uio.no
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Maja Van Der Velden Førsteamanuensis +47-22852816 majava@ifi.uio.no menneskerettigheter, bærekraftige teknologi, bærekraftsmålene, deltakende design, e-avfall, kjønn, regulering, reparasjon, resirkulering
Marte Eidsand Kjørven Førsteamanuensis +47-22859328 m.e.kjorven@jus.uio.no Finansmarkedsrett, obligasjonsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, forbrukerrett
Jon Christian F. Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) 97089580 j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Mark Beaumont Taylor Postdoktor +47-22859732 m.b.taylor@jus.uio.no selskapsrett, regulering, Folkerett, strategic litigation
Linn Cecilie Anker-Sørensen Student l.c.anker-sorensen@jus.uio.no
Hanna Christina Ahlström Stipendiat +47-22859302 h.c.ahlstrom@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Finansmarkedsrett, bærekraftig utvikling, Miljørett
Daniel Erik Kenth Arnesson Student +47 980 65 238 d.e.k.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Yuliya Chernykh Stipendiat +47-22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Sjur Swensen Ellingsæter Student s.s.ellingsater@jus.uio.no EØS-rett, obligasjonsrett, Finansmarkedsrett, EU-rett, Konkursrett
Erlend Eriksen Gjein Stipendiat e.e.gjein@jus.uio.no Selskapsrett, Komparativ rett, corporate governance
Trude Myklebust Stipendiat +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Ludovica Chiussi +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Astrid Iversen Stipendiat +47-22859764 +47 480 97 239 (mob) astrid.iversen@jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal økonomisk rett
Eléonore Maitre-Ekern Stipendiat +47 22850185 eleonore.maitre@jus.uio.no Naturressursrett, Miljørett
Maïmouna Lise Pouye Rabatel-Fernel Stipendiat +47-22859411 m.l.p.rabatel-fernel@jus.uio.no Business and Human Rights, Natural Resource Management, Development, ICL, International Security, IHL, LOAC
Luca Tosoni Stipendiat +47 22850093 luca.tosoni@jus.uio.no Rettsinformatikk
Knut Sande Universitetslektor +47-22859550 47905075 knut.sande@jus.uio.no obligasjonsrett, Avtalerett, Tingsrett/dynamisk tingsrett, Selskapsrett
Linda Gulli Seniorkonsulent (Permisjon) 22 85 9716 linda.gulli@jus.uio.no
Ravna Kristina Nikkinen Søvde Vitenskapelig assistent 22859747 48157995 (mob) r.k.n.sovde@student.jus.uio.no
Tonje Platou Vitenskapelig assistent 95739974 (mob) tonje.platou@student.jus.uio.no
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser, verneombud