Om gruppen

Våre tre prioriterte tematiske satsingsområder for perioden 2017-2021 er 1) selskaper, konsern og nettverk, 2) investorer, finans og markeder, og 3) det offentlige som markedsaktør. De tre prioriterte satsingsområdene er integrert i hverandre på en rekke viktige punkter, slik det også fremgår av våre prosjekter.

Etter fem vellykkede år under navnet Selskaper, markeder, samfunn og miljø (2012-2016), fortsetter vi vårt arbeid under navnet Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen).

Forskergruppens tre tverrgående faglige mål for 2017-2021 er metodeutvikling, rettsutvikling, og å bidra til bærekraft.