Personer

Deltakere i Selskaper, markeder og bærekraft

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Beate Sjåfjell Professor +47 22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Jukka Mähönen Professor +47-22859534 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Jay Cullen Professor II james.cullen@jus.uio.no
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47 22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Maja Van Der Velden Professor +47 22852816 majava@ifi.uio.no bærekraftige teknologi, bærekraftsmålene, anthropologi av teknologi, e-avfall, kjønn, reparasjon, sustainability, data feminisme
Eléonore Maitre-Ekern Postdoktor +47 22850185 eleonore.maitre-ekern@jus.uio.no
Luca Tosoni Stipendiat +47 22850093 luca.tosoni@jus.uio.no Rettsinformatikk
Knut Sande Universitetslektor +47 22859550 47905075 knut.sande@jus.uio.no obligasjonsrett, Avtalerett, Tingsrett/dynamisk tingsrett, Selskapsrett
Yong Zhou Postdoktor +47 22842026 yong.zhou@jus.uio.no Internasjonale menneskerettigheter, Kina, minoritetsrettigheter, urforlksrettigheter, miljørett
Maja Maria Blegen Vitenskapelig assistent 22 85 97 47 45 88 14 96 (mob) m.m.blegen@student.jus.uio.no
Kasper Holter Johns Vitenskapelig assistent 22 85 97 47 46 79 64 37 (mob) k.h.johns@student.jus.uio.no
Kaja Hermine Vogt Foss Vitenskapelig assistent k.h.v.foss@student.jus.uio.no
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser, verneombud
Publisert 15. sep. 2016 12:17 - Sist endret 16. sep. 2016 08:10