Personer

Deltakere i Selskaper, markeder og bærekraft

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Beate Sjåfjell Professor (Forskningsopphold ved UC Berkeley 2018-2019) +47-22859381 +47-95931283 (mob) (+1) 510-495-7003 (kun for det akademiske året 2018-2019) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Jukka Mähönen Professor +47-22859534 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett, Regnskapsrett
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Konkurranserett, Menneskerettigheter, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Markedsrett, Komparativ rett, Familie- og arverett, Europarett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Maja Van Der Velden Førsteamanuensis +47-22852816 majava@ifi.uio.no menneskerettigheter, bærekraftige teknologi, bærekraftsmålene, deltakende design, e-avfall, kjønn, regulering, reparasjon, resirkulering
Marte Eidsand Kjørven Førsteamanuensis +47-22859328 m.e.kjorven@jus.uio.no obligasjonsrett, forbrukerrett, Finansmarkedsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett
Jon Christian F. Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Mark Taylor Postdoktor +47-22859732 mark.taylor@jus.uio.no selskapsrett, regulering, Folkerett, strategic litigation
Linn Cecilie Anker-Sørensen Stipendiat +47-22859324 l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Europarett, Finansmarkedsrett, Selskapsrett, EØS-rett
Hanna Christina Ahlström Stipendiat +47-22859302 h.c.ahlstrom@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Finansmarkedsrett, bærekraftig utvikling, Miljørett
Daniel Arnesson Stipendiat +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Yuliya Chernykh Stipendiat +47-22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Sjur Swensen Ellingsæter Stipendiat +47-22859290 s.s.ellingsater@jus.uio.no EØS-rett, obligasjonsrett, Finansmarkedsrett, EU-rett, Konkursrett
Erlend Eriksen Gjein Stipendiat +47-22859298 e.e.gjein@jus.uio.no corporate governance, Komparativ rett, Selskapsrett
Trude Myklebust Stipendiat +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Caroline Bang Stordrange Stipendiat - Permisjon +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no Selskapsrett
Ludovica Chiussi Stipendiat +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Astrid Iversen Stipendiat +47-22859764 +47 480 97 239 (mob) astrid.iversen@jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal økonomisk rett
Eléonore Maitre-Ekern Stipendiat +47 22850185 eleonore.maitre@jus.uio.no Naturressursrett, Miljørett
Maïmouna Lise Pouye Rabatel-Fernel Stipendiat +47-22859411 m.l.p.rabatel-fernel@jus.uio.no
Luca Tosoni Stipendiat +47 22850093 luca.tosoni@jus.uio.no Rettsinformatikk
Nina Bjørneby Klefstad Vitenskapelig assistent 22859297 n.b.klefstad@student.jus.uio.no
Anne Katrine Sletbakk Ramstad Vitenskapelig assistent 22859747 a.k.s.ramstad@student.jus.uio.no
Linda Gulli Seniorkonsulent 22 85 9716 linda.gulli@jus.uio.no
Lars Soligard
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser, verneombud
Publisert 15. sep. 2016 12:17 - Sist endret 16. sep. 2016 08:10